Sme digitálna 1tka

Od roku 2017 sme členom Digitálnej koalície a ocenenie DIGITÁLNA JEDNOTKA si VŠEMvs odniesla v oboch ročníkoch; 2018, 2019.  Ako aktívny člen Digitálnej koalície viac ako dekádu investuje svoje vlastné zdroje do zavádzania digitálnych metód vzdelávania a študentom ponúka unikátne IT vybavenie. VŠEMvs tak bola jedinou vysokou školou , ktorá minuloročné štátne skúšky pripravila pre študentov plne bezkontaktnou formou, tzv. „online only“ metódou. Počas dvoch týždňov skladalo online štátnice viac ako 500 študentov.  

Moderné priestory a vybavenie

VŠEMvs je vybavená a disponuje moderným technickým vybavením, ako sú napr. LCD obrazovky na každom poschodí, projektory vo výučbových miestnostiach či pohodlné dizajnové sedačky v spoločných priestoroch a chodbách. disponuje najmodernejšou telekomunikačnou technikou od Cisco, Webex, ktorá umožňuje bezproblémové realizovanie prednášok, konzultácií a konferencií na svetovej úrovni. Súčasťou budovy je aj vlastná akademická knižnica, GrowUp Startup centrum, či školský bufet VŠEMvs Coffee. VŠEMvs takisto zriadila Študentský portál, ktorý slúži na efektívnu komunikáciu medzi školou a študentom.

Výborné uplatnenie absolventov

Vysokú kvalitu vzdelávacieho procesu na VŠEMvs odzrkadľuje aj výborné uplatnenie našich absolventov na pracovnom trhu. S mierou nezamestnanosti absolventov len 4,4% je VŠEMvs najlepšie hodnotená súkromná vysoká škola a celkovo 5 na Slovensku.

TOP

5

Kvalitný medzinárodný pedagogický zbor

Na pôde VŠEMvs prednáša množstvo zaujímavých osobností a odborníkov zároveň. Tí disponujú bohatými skúsenosťami z oblasti praxe, ktoré neváhajú zakomponovať do svojich pútavých prezentácií. Pedagógovia sú taktiež otvorení diskusiám so študentmi. Toto všetko dodáva vysokoškolskému vzdelaniu na VŠEMvs výnimočnú pridanú hodnotu. Na škole dlhodobo pôsobia aj zahraničný pedagógovia a lektori z Ukrajiny, Čiech, Vietnamu, Veľkej Británie, Nemecka a Číny.

Partneri

Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu na VŠEMvs je úzka spolupráca so súkromným sektorom ale takisto aj organizáciami verejne správy a neziskovými organizáciami. Okrem možnosti absolvovania študentských stáží, motivujeme a pomáhame našim študentom cez sieť našich partnerov nájsť si prácu, ktorá ich bude aj napĺňať. Sme preto veľmi radi, že môžeme spolupracovať s nasledovnými spoločnosťami. Naša angažovanosť v B2B spoluprácach vyústilo do nominácie na Superbrands za rok 2020.

Individuálny prístup

Každý študent VŠEMvs je jedinečný a preto ku každému študentovi pristupujeme individuálne v závislosti od jeho potrieb a požiadaviek. Začína sa to už pri podaní prihláška na štúdium a pokračuje až do odovzdania vysokoškolského diplomu.

Elektronická prihláška

Nezmeškaj termín a podaj si jednoducho elektronickú prihlášku na bakalárske alebo magisterské štúdium. Podávať môžeš:

do 30. septembra 2020

Denná forma kombinovanou metódou

Denná-kombinovaní metóda je vhodná pre tých študentov, ktorí s ohľadom na iné povinnosti (napr. zamestnanie, podnikanie) nemajú dostatočný priestor zúčastňovať sa výučby v pracovných dňoch, ale môžu sa zúčastňovať výučby v piatok popoludní a sobotu. Výučba je organizovaná tak, že časť prezenčnej výučby je zabezpečená dištančnou metódou. Študent dennej kombinovanej metódy má všetky výhody a benefity denného študenta.

Zahraničné stáže a ERASMUS+

ERASMUS+ je vzdelávací program Európskej únie na obdobie 2014–2021, ktorý podporuje spoluprácu a mobilitu vo všetkých sférach vzdelávania, v odbornej príprave a v oblasti športu a mládeže. Je nástupcom Programu celoživotného vzdelávania. Aktuálne naša škola ponúka možnosť vybrať si z viac ako 32 zahraničných vysokých škôl v EÚ, ale tak isto aj v Číne, Rusku, Srbsku alebo v Kazachstane. 

GrowUP Centrum

Hlavným cieľom GrowUp centra je pomáhať našim študentom, absolventom, ako aj širokej verejnosti, s rozvojom ich podnikateľských nápadov a pretavenie ich myšlienok do fungujúceho podnikania. V úspešnej realizácií našich cieľov nás podporuje množstvo domácich i zahraničných partnerov.

Šport a záujmové aktivity

Jedným z ukazovateľov kvality vysokej školy je starostlivosť o študenta z hľadiska psychohygieny, ktorej súčasťou je aj pohyb so všetkými atribútmi, ktoré ho dotvárajú. Prostredníctvom pohybových aktivít podporujeme flexibilitu výchovno-vzdelávacieho procesu, napĺňame obsah kompetencií vzdelávania v osobnostnej a interkultúrnej dimenzii. Pravidelne organizujeme pre študentov lyžiarsky, turistický a cykloturistický kurz, zúčastňujeme sa verejných športových podujatí – ČSOB Maratón, Národný beh Devín Bratislava, Štafetový beh Od Tatier k Dunaju. Vďaka mobilnej aplikácii STRAVA aj počas neľahkej pandemickej situácie vykonávame športové aktivity online.

Centrum služieb študentom

Uchádzačom a študentom VŠEMvs je denne k dispozícii Centrum služieb študentom, ktoré spája infolinku, prijímaciu kanceláriu, študijné oddelenie ako aj akademickú knižnicu. Je na Vás, či už prídete osobne, pošlete email alebo zatelefonujete. Aj počas tejto neľahkej COVID doby si viete dohodnúť termín „konzultácie“ a všetko vybaviť z pohodlia vášho domova.