Skúsení pedagógovia

Na pôde VŠEMvs prednáša množstvo zaujímavých osobností a odborníkov zároveň. Tí disponujú bohatými skúsenosťami z oblasti praxe, ktoré neváhajú zakomponovať do svojich pútavých prezentácií. Pedagógovia sú taktiež otvorení akýmkoľvek diskusiám so študentmi. Toto všetko dodáva vysokoškolskému vzdelaniu na VŠEMvs výnimočnú pridanú hodnotu.
GrowUP Centrum

Hlavným cieľom je pomôcť našim študentom a tiež absolventom, ako aj širokej verejnosti, s rozvojom ich nápadov a s realizáciou ich myšlienok do fungujúceho podnikania. V úspešnej realizácií našich cieľov nás podporuje množstvo domácich i zahraničných partnerov.

Zahraničné stáže a ERASMUS+

ERASMUS+ je vzdelávací program Európskej únie na obdobie 2014–2021, ktorý podporuje spoluprácu a mobilitu vo všetkých sférach vzdelávania, v odbornej príprave a v oblasti športu a mládeže. Je nástupcom Programu celoživotného vzdelávania. Aktuálne naša škola ponúka možnosť vybrať si z viac ako 30 zahraničných vysokých škôl v EÚ, ale tak isto aj v Číne, Rusku, Srbsku a na Ukrajine. 

Elektronická prihláška

Nezmeškaj termín a podaj si jednoducho elektronickú prihlášku na bakalárske alebo magisterské štúdium. Podávať môžeš:

do 30. septembra 2020

Digitálny marketing

Je dnes neoddeliteľnou súčasťou marketingu ako takého a výrok „keď nie si online, neexistuješ“ stále viac naberá na význame. Kráčať s dobou je dôležité, a preto sa tejto téme aktívne venujeme.

Priestory školy

Škola je vybavená a disponuje moderným technickým vybavením, ako sú napr. LCD obrazovky na každom poschodí, projektory vo výučbových miestnostiach či pohodlné dizajnové sedačky v spoločných priestoroch. Súčasťou budovy je aj akademická knižnica, GrowUp Startup centrum či bufet s občerstvením.

Záujmové akvity

Jedným z ukazovateľov kvality vysokej školy je starostlivosť o študenta z hľadiska psychohygieny, ktorej súčasťou je aj pohyb so všetkými atribútmi, ktoré ho dotvárajú. Prostredníctvom pohybových aktivít podporujeme flexibilitu výchovno-vzdelávacieho procesu, napĺňame obsah kompetencií vzdelávania v osobnostnej a interkultúrnej dimenzii.